PRATA FLYTT MED OSS​

Vi är ett modernt företag i flyttbranschen med stort kunnande och kompentent och serviceinriktad personal

Ljungby Flyttningsbyrå är ett av de äldre inom branschen i landet. Redan 1958 bytte Thage Gustafsson kreatursbilen mot en möbelbuss och startade Ljungby Flyttningsbyrå. Garage byggdes vid familjens villa, magasinet inhystes i källaren och makan, Anna-Lisa, skötte marktjänsten.

Kundens önskemål i centrum

…har varit företagets policy alltsedan starten och grund till att företaget stått orubbat genom alla konjunktursvängningar. Det har också varit en medveten policy att inte växa för mycket – våra kunder skall känna den personliga servicen och den nära kontakten med oss som jobbar inom företaget.
 
1969 byggdes fastigheten på Kungsgatan. Här ryms garage, magasin, kontor och en större auktionshall.
 
1973 ombildades företaget till aktiebolag och sonen Kennerth övertog huvudansvaret 1986.
 
2012 övertog Kennerts svärsöner, Daniel och Håkan, ansvaret och det är de som driver företaget idag.
Idag har vi redan kört i de flesta av våra europeiska länder – alltifrån de riktigt stora städerna till små, undangömda byar på den sydeuropeiska landsbygden eller i centraleuropeiska bergstrakter. Idag inriktar vi oss främst på flyttningar inom Sverige och våra nordiska grannländer.
 
Med åren har vi blivit ett modernt företag i flyttbranschen med stort kunnande och kompentent och serviceinriktad personal.

Prata flytt med oss

Rulla till toppen