Rutavdrag för flytthjälp – så fungerar det

RUT-Avdrag

En glädjande nyhet från den 1 augusti 2016 är att du numera kan få rutavdrag när du anlitar en flyttfirma i samband med flytt till en ny bostad. Denna förändring i rutavdraget innebär att du nu endast behöver betala 50% av arbetskostnaden när du anlitar flytthjälp!

Vad innebär rutavdrag?

RUT är en förkortning för renhållning, underhåll, tvätt och är ett skatteavdrag på tjänster kopplade till det egna hemmet, där du har möjlighet att dra av hälften av arbetskostnaden upp till 50 000 kr under ett år. Några av de tjänster som omfattas av rutavdraget är t.ex. enklare städning, tvätt, barnpassning och trädgårdsarbete. Nytt från 1 augusti 2016 är alltså att du även kan anlita flytthjälp och få rutavdrag. För mer information om vilken typ av tjänster som omfattas av rutavdraget kan du gå in på Skatteverkets hemsida.

Att tänka på

  • Du kan bara få rutavdrag som privatperson (företag och föreningar kan inte använda sig av rut).
  • Du ska ha fyllt 18 år under beskattningsåret.
  • Du behöver ha en inkomst och ha betalat tillräckligt med skatt eftersom rutavdraget räknas av från den skatt du betalat. Du kan aldrig få mer rutavdrag än vad du betalat i skatt. Har du t ex bara betalat 18 000 kr i skatt under året, så får du göra avdrag på max 18 000 kr.
  • Kontrollera att du under året inte nått maxtaket för RUT-& ROT-avdrag på 75 000 kr (görs hos Skatteverket).
  • Rutavdraget är kopplat till individen, är ni flera i hushållet, antingen gifta eller sambos, så har ni rätt till rutavdrag på 75 000 kr per person och kan också omfördela avdraget mellan er.

Hur fungerar det med betalningen när jag vill ha rutavdrag för flytthjälp?

Rutavdraget dras av direkt och du betalar endast hälften av arbetskostnaden. Vi på Ljungby Flyttningsbyrå sköter sedan kontakterna med Skatteverket och begär in resterande delen av ersättningen. I våra priser till privatpersoner är rutavdraget inkluderat.

Kom ihåg!

Alla tjänster som du fått RUT- & ROT-avdrag för räknas samman, du kan bara få avdrag upp till 75 000 kr totalt under ett helt år. På Skatteverkets hemsida kan du logga in och se hur mycket rutavdrag du använt dig av under året.

Kontakta oss för ett prisförslag

Rulla till toppen